0903 872 647

Trợ lý giám đốc điều hành

Các tin khác

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Nam nữ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, đam mê, yêu thích công việc kinh doanh
Tuyển dụng kỹ thuật
Tuyển dụng kỹ thuật

Trợ lý giám đốc điều hành - Dây Dệt Nguyễn Lâm